En Fri Hals – nytt avsnitt

Vi närmar oss frågan om att vara fri eller träl. För att göra det måste vi börja från början. Avsnittet tar avstamp där och i påståendet att allt tal om etik blir meningslöst utan telos. Till grund för avsnittet ligger två äldre texter som (ännu?) inte finns publicerade här på hemsidan.