”Fiat Fortitudo!” – Varde styrka!

Följande text är ursprungligen ett underlag för ett avsnitt av En Fri Hals. Länk till avsnittet presenteras i slutet av texten.

Statsminister Stefan Löfven stod senast idag i riksdagens partiledardebatt och pratade om ”ett starkt samhälle”; att han nu skall leda arbetet för återuppbyggnaden av detta ”starka samhälle”. Även under den nyss avslutade årliga konferensen ”Folk och försvar”, där landets mest initierade och mäktiga diskuterar säkerhetspolitik, hördes begreppet ”ett starkt samhälle”.

Regeringspartiet Socialdemokraterna har till och med som slogan: ”Ett starkare samhälle. Ett tryggare Sverige” Men vad är det? ”Ett starkt samhälle”. Och kan man på ideologisk väg, uppifrån, skapa detta ”starkare samhälle”? – Fiat fortitudo! – varde styrka!

Detta har mycket lite med magi att göra. Och det är lätt att hamna i begreppsförvirringsfällan här. Det är skillnad mellan stat, samhälle och nation. Och vi bör hålla isär begreppen. Till min hjälp och för att åskådliggöra staten som maskin, tar jag min nya brödrost!

En av samhällsfilosofins grundläggande frågor är ”Vad är ett samhälle?” Samhälle är ett begrepp som vi har lätt att förstå men svårt att definiera. Begreppet samhälle kommer från franskans société som härstammar från latinets societas som betyder vänlig sammanslutning. När vi idag använder begreppet samhälle avser vi oftast en gruppering av individer som är förenade av ett gemensamt intresse. Det finns, så klart, en mängd olika definitioner men de flesta är dock överens om att ett samhälle består av:
– sociala nätverk som binder ihop individerna
– någon form av medlemskap för dess medlemmar
– organisation som ger struktur och regler

Kan ”Sverige” vara tryggt? Kan en stat vara god? Kan en stat över huvud taget ha egenskaper?

En stat kan vara synonymt med ett land; en nation. Men en nation utgörs inte av staten. En person kan vara statslös – det vill säga stå utan medborgarskap – men också statsanställd (ha staten som arbetsgivare). Men det är inte helt rätt att säga att den personen är anställd av nationen.

Kan ett samhälle – i sig – vara tryggt?

Man skulle kunna hävda att ett kollektiv – det vill säga en samling personer – kan vara tryggt. Lite med samma motivation som att det kan hävdas kollektiva minnen och att ett samhälle; en nation, har gemensam kultur och samma värderingar. Men egentligen är det personerna; människorna, som är trygga. När ett samhälles medlemmar [innevånare; medborgare] är trygga kan man säga att samhället upplevs som tryggt. Det är individer som bär minnen, kultur och värderingar; människor som tillsammans är samhället.

Om vi med ”stat” menar statsapparaten är det mycket viktigt att inte sätta likhetstecken mellan den och samhället. Staten är här ett maskineri som fungerar oavsett vem det är som styr. I Sverige väljs representanter till riksdagen som är landets högsta beslutande organ. En regering som tillsätts utifrån valresultat, är så att säga ”verkställande direktör” och rattar – baserat på sitt mandat – staten och vad staten skall göra.

Låt mig exemplifiera genom att likna staten vid en brödrost.

Statsapparaten är, som jag har sagt, en maskin. Något helt utan känslor och egentliga egenskaper. Det är vi människor som byggt staten. Det är också vi människor som har möjlighet att skrota och lämna in för återvinning – precis som vi gör med brödrosten då den har gått sönder.

Staten, liksom brödrosten, gör vad vi bestämmer att den skall göra. Många menar att den bäst används för att rosta bröd. Andra tycker att den också skall göra en massa andra saker. Men om man, exempelvis, försöker använda den för att värma vatten blir det raskt ”spännande” farligt.

Allmänna val kan sägas handla om hur den bästa rostade brödskivan ser ut. Somliga menar att det skall vara lättrostat, andra vill ha mer färg. Den regering som, baserat på rostpreferenser, väljs, justerar sedan ratten.

Tänk då om en majoritet vill ha välrostat bröd och röstar för det, men att regeringen sedan levererar knappt rostat bröd. Eller ännu värre; tänk om vi stoppar i två skivor, men bara får en rostad skiva. Eller bara smulorna som samlas på botten…

Storleken på apparaten har också betydelse. I ett litet hushåll, som mitt, räcker det med att kunna rosta två skivor. Att ha en apparat för fyra hade varit onödigt. Den drar mer el och tar större plats.

Elen ja. Om brödet vi stoppar i är våra förväntningar, så är elen den ström av pengar som apparaten förbrukar.

Brickan under brödrosten är ett skydd för att inte brödrosten skall smula ner överallt. Eller bete sig på ett icke önskvärt sätt. Brickan är våra grundlagar eller – vilket hade varit att föredra – en konstitution som garanterar att brödrosten gör det människorna i samhället vill att den skall göra.

Om brödrosten är staten; vad symboliserar då samhället? Ja, det är allt som inte är staten. Allt som inte handlar om brödrosten och att rosta bröd, är det liv vi lever. Och vi gör ju mer under en dag – eller ett liv – än att rosta bröd. Visst, statsapparaten är (så klart) en del i det hela.

Men en stat kan inte vara god. Eller ond. Bara de människor som representerar regimen kan ha egenskaper. Därför blir det till och med fel att säga att en stat är demokratisk. En apparat kan inte ha egenskaper. I det perspektivet spelar det heller ingen roll vilket statsskick vi har och som sitter med kontroll över reglagen – så länge apparaten levererar till folket vad vi har bett om. Brödrosten, likväl som staten, kan skötas väl eller missbrukas. En makthungrig despot skulle, exempelvis, kunna använda staten och dess resurser, för att utöva kontroll över medborgarna.

En annan intressant fråga är vad det är vi som medborgare är medlemmar i? Som svenskar, är vi medborgare i regeringen? I statsapparaten? Eller är vi medborgare i nationen Sverige? Det är så klart i nationen Sverige. Och det är vi som medborgare som gemensamt äger landet. Det är inte staten som äger landet. Men landet kan äga exempelvis naturtillgångar och infrastruktur.

Så, tillbaka till min ursprungsfråga: Kan regeringen, med hjälp av staten, bygga ett starkt samhälle? Svaret är lika enkelt som nödvändigt: Nej! Regeringen kan bygga en stark statsapparat och retoriskt hävda att den är trygg. Men ett tryggt Sverige bygger på trygga medborgare. Ett starkt samhälle består av starka människor. Ett fritt samhälle är inget annat än en sammanslutning av fria människor.

Ju mer vi fokuserar på att mata apparaten med energi, desto större blir den. Och ju fler saker inbillar vi oss att den kan (och bör) ta hand om och ge oss. Och varför skall vi förlita oss på en apparat som bränner våra förhoppningar och inte ger mer än smulor?

——–

En Fri Hals är en kanal på Youtube samt en Podcast. Se nedan för aktuellt avsnitt i respektive kanal:

En Fri Hals på Youtube


En Fri Hals på Soundcloud

——–

Gillar du det du har läst? Sprid gärna vidare så fler kan ta del av denna och andra artiklar här på skriftstallare.com. Det är det enklaste sättet att visa uppskattning. Ett annat är att ge en gåva, exempelvis via swish (0731062132) eller paypal. Observera att en gåva inte är betalning för någon vara eller tjänst; varken nu eller i framtiden. Allt innehåll på skriftstallare.com är öppet och kostnadsfritt.

PP-Swish-Box