2030: Hur slaget om yttrandefriheten vanns

Följande text är en fiktiv rapport från år 2030, vilken ursprungligen användes i kanalen En Fri Hals den 20 januari 2020 (se länk nedan). Nu publiceras den här samt kommer att vara underlag för kommande avsnitt i kanalen.

Vi skriver nu 2030 och minns alla inledningen på förra decenniet; hur tongångarna var vid ingången av 20-talet. Yttrandefriheten var satt under hårt tryck och en rad lagrum utnyttjades för att tysta fria debattörer och kritiker av staten. Så när vi nu går in i 30-talet och konstaterar att yttrandefriheten vann slaget, kan vi kosta på oss att bara helt kort pusta ut. Men inte för länge – för en sak vi blev smärtsamt medvetna om var att de grundlagsfästa rättigheterna (åsiktsfrihet, tankefrihet och yttrandefrihet) aldrig får tas för givna. Det finns alltid någon som har intresse av att göra inskränkningar.

Men såhär i retrospektiv: vad var det vi gjorde rätt; som gjorde att vi vann? Några exempel:

Det myndades redan i januari 2020 begreppet #freedompreppers!
Fler och fler insåg att ”prepping” inte bara handlade om att lagra mat och vatten inför ofred, utan även måste ske på ett kognitivt plan – det vill säga tankemässigt. Men också att öka sin egen kunskapsnivå. Allt fler övergav såväl den statliga som den globala underhållningscirkusen och ägnade i stället tiden åt att läsa böcker och träna på att argumentera sakligt.

Att okunskap inte är en styrka blev ett mantra.

Forskning, kunskap och bildning blev honnörsord.
De fria universiteten som i början på 20-talet växte fram, kullkastade snabbt de statliga universitetens ideologiska hegemoni. När forskningen släpptes fri avslöjades under de följande åren sådant som makthavarna i decennier försökt undertrycka med tillrättalagd statistik och styrd forskning.

Presstödet togs bort. Visserligen av budgettekniska skäl då vi gick in i en lågkonjunktur, men det förde med sig – dels att en rad tidningar gick omkull samt att de stora mediehusens ägare drog sig ur. Men de tidningar och andra medier som överlevde och sedan skulle komma att växa, byggde sin verksamhet på journalistisk heder i stället för sensationer och ideologi. Det i sin tur ledde till att förtroendet ökade och att fler och fler kom att värdera journalistiken och därmed var beredda att betala för den.

Efter en rad skandaler inom polis och domstolsväsende, där enskilda individer bland annat dömdes för så kallade brott mot demokratin eller för påstådda tanke- och yttrandebrott, genomfördes reformer som skulle säkra medborgarna från statens övergrepp. Bland annat byttes de politiskt tillsatta nämndemännen ut mot ett jurysystem i domstolarna. Förändringarna fick snabbt resultat.

Det tillsattes en sanningskommission som fick i uppdrag att utreda bland annat kopplingarna mellan socialdemokratin och – i princip – hela det offentliga Sverige för att utreda korruption, maktfullkomlighet, rättsövergrepp mot individer samt hur fakta och information undanhållits. Utredningen har efter hand vuxit och är inte klar ännu. Men nästa delrapport förväntas vara klar nu i februari. Den kommer särskilt att handla om den hemliga datainsamlingen som infördes tio år tidigare och som kom att användas mot oliktänkande och dissidenter på hemmaplan.

Den kanske viktigaste saken – vilken ledde fram till all annat – var de individer som stod upp för yttrandefriheten. De tog några hårda slag, men vek inte ned sig utan inspirerade andra att också orka ta fajten.

Även om vi nu, tio år senare, vann ett antal slag och kan pusta ut lite, får vi aldrig slå oss till ro. För frihet kostar och ju mindre vi bryr oss, desto dyrare blir den.

——–

En Fri Hals på Youtube:

Avsnittet som podcast på Soundcloud:

——–

Gillar du det du har läst? Sprid gärna vidare så fler kan ta del av denna och andra artiklar här på skriftstallare.com. Det är det enklaste sättet att visa uppskattning. Ett annat är att ge en gåva, exempelvis via swish (0731062132) eller Paypal. Observera att en gåva inte är betalning för någon vara eller tjänst; varken nu eller i framtiden. Allt innehåll på skriftstallare.com är öppet och kostnadsfritt.

PP-Swish-Box