En Fri Hals

Youtube-kanal och podcast för frälset – den fria människan

I kanalen En Fri Hals blandas filosofiska spörsmål med såväl brännande samhällsfrågor som det som gör livet meningsfullt. Den bärande tanken är att vi i grunden är fria människor med given rätt att söka sanning, lycka och uttrycka oss fritt. Kanalen är garanterat fri från godhetssignalering, värdegrundscertifiering och politisk korrekthet.

Du hittar En Fri Hals på Youtube här
 

Alla avsnitt av podcasten

 

Pilotavsnittet: En programförklaring

Ett pilotavsnitt av det som nu skall bli En Fri Hals; producerat på enklast möjliga vis men likväl en programförklaring. Ärligt och med utvecklingspotential.