En Fri Hals: Avsnitt 9

Om postmodernismen. I två episoder (tillsammans avsnitt 9) på En Fri Hals på Youtube.
 
Avsnitt 9:1, det bekväma relativa; ett extra delavsnitt med anledning av en debattartikel i dagens Expressen (Heberlein et al.) om att ”kvinnor hotar det fria ordet vid högskolorna”.
 
Avsnitt 9:2 – det enda som återstår är makt. Avsnittet hänger samman med episod 9:1 och är samtidigt en fortsättning av avsnitt 8 som handlar om telos, karaktär och integritet.

En Fri Hals – nytt avsnitt

Vi närmar oss frågan om att vara fri eller träl. För att göra det måste vi börja från början. Avsnittet tar avstamp där och i påståendet att allt tal om etik blir meningslöst utan telos. Till grund för avsnittet ligger två äldre texter som (ännu?) inte finns publicerade här på hemsidan.

En Fri Hals: Hur mycket frihet är du beredd att ge upp för ”demokratin”?

Nytt avsnitt i såväl Youtubekanalen som på podcasten på Soundcloud:
Den kanske omöjliga men mycket kontroversiella frågan ställs i detta avsnitt: ”Demokrati vs frihet – Går det att ställa begreppen mot varandra?” Med utgångspunkt i en text med samma rubrik från december 2019, ges här ingången till vad som idag måste betecknas som förbjudna tankar: Hur mycket av din personliga frihet är du beredd att ge upp för ”demokratin”? Hela texten finns även här på www.skriftstallare.com

På Youtube (Avsnitt 7):

Fortsätt läsa ”En Fri Hals: Hur mycket frihet är du beredd att ge upp för ”demokratin”?”

En Fri Hals: Myndigheterna vi kanske inte kände till

Ett nytt avsnitt av En Fri Hals finns nu ute. Avsnittet finns både som video och podcast i respektive kanal (Youtube och Soundcloud).

Detta avsnitt knyter ihop den miniserie som handlar om myndigheter vi kanske inte kände till. I serien har ett antal dokument studerats och fått ögonbryn att höjas. Detta avslutande avsnitt handlar om en statlig rapport från 2004 och som behandlar ersättningsmigration till Sverige. Alla tre texter finns publicerade här på hemsidan.

Sverige ratificerade 2011 konvention som allvarligt kritiserar globaliseringen

Jag skrev igår – på decenniets sista dag – en text om huruvida fler myndigheter i Sverige utöver Brå bedriver ideologisk aktivism. Bland de 455 myndigheter som finns i vårt land nämnde jag särskilt Tillväxtanalys samt Formas och några av de luddiga uppgifter de har.

Idag – på det nya decenniets första dag – då barnkonventionen (inte helt oproblematiskt) blir svensk lag, passar det utmärkt att uppmärksamma ytterligare en myndighet, nämligen Isof (Institutet för språk och folkminnen).
Fortsätt läsa ”Sverige ratificerade 2011 konvention som allvarligt kritiserar globaliseringen”

Fler myndigheter som bedriver ideologisk aktivism?

Brottsförebyggande rådet (Brå) hamnade för litet sedan i uppmärksamhetsstorm då en forskningsrapport från Linköpings universitet publicerades. Rapporten pekade på ett antal brister i myndigheten, bland annat att resultat och statistik censureras och tvättas ideologiskt. Snabbt kom den efterföljande debatten att handla om annat än rapportens innehåll och de sedvanliga ad hominem-argumenten haglade: man riktade in sig på och misskrediterade människor i stället för att diskutera sakfrågor.

Brå är bara en myndighet i Sverige. Det finns fyrahundrafemtiofyra (454) till. Fortsätt läsa ”Fler myndigheter som bedriver ideologisk aktivism?”

Vi såg det inte komma – eller hur man bäst försöker dölja det man faktiskt redan visste.

Det fanns en gång en myndighet som hette ITPS (Institutet för tillväxtpolitiska studier). Den tog 2004 fram och publicerade rapporten Replacement Migration to Sweden: An overview of possible sender countries vilket, översatt till svenska, betyder ungefär ”ersättningsmigration till Sverige”.
Fortsätt läsa ”Vi såg det inte komma – eller hur man bäst försöker dölja det man faktiskt redan visste.”

En Fri Hals: Om språket, nyspråk och makt

Om språket, nyspråk och makt. Avsnittet baseras på en krönika med titeln ”Packisbälte en omodern accessoar?” som publicerades på skriftstallare.com den 27 december 2019 med utgångspunkt i de 1001 ord som nu rangeras ut från det svenska språket. Är valet av dessa ord en slump, eller ligger det i linje med tidsanda, politik och makt? Och så önskas – så klart – ett Gott Nytt Årtionde.

 

Packisbälte en omodern accessoar?

Språket formar oss. Precis som dygderna. Använder jag, exempelvis, ord som måttfull, tapper och ödmjuk är sannolikheten större att jag agerar måttfullt, tappert och ödmjukt än om jag inte använde dem. Eller om de inte fanns. Vi ser idag hur ord som ”hen”, ”klimatnödläge” och ”queer” används för att bilda opinion och påverka hur vi skall tänka.
Fortsätt läsa ”Packisbälte en omodern accessoar?”