Statistik kommer göra svensk skola mer likvärdig

Skolverket presenterade idag sitt förslag till nya kurs- och ämnesplaner för den svenska skolan. Det är alltså, vilket de själva poängterar, förslag som sedan regeringen skall fatta beslut om när de skall börja gälla. På sin hemsida skriver Skolverket att:

”syftet med ändringarna är att kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen ska förbättras och att betygen ska bli mer rättvisande för eleverna. Precis som tidigare ska syftet och det centrala innehållet styra undervisningen och kunskapskraven vara ett stöd när läraren sätter betyg.”
Fortsätt läsa ”Statistik kommer göra svensk skola mer likvärdig”

Demokrati vs frihet – går det att ställa begreppen mot varandra?

Demokratin är det mest heliga; det som omhuldas och till varje pris måste försvaras. Som om demokratin i sig själv vore meningen med livet. Allt gott verkar (bara kunna) ske i demokratins namn och springa ur den. Vad vi i ökande omfattning har fått lära oss på sista tiden är dock att för att skydda demokratin måste vi vara beredda på att göra avkall på den personliga friheten. Vilka inskränkningar som skall göras avgörs av staten, det vill säga formellt genom riksdagen – ”folkets främsta företrädare”[1].
Fortsätt läsa ”Demokrati vs frihet – går det att ställa begreppen mot varandra?”

När du behöver hjälp med text

De-rätta-orden_bildannons_20191212

Välkommen hit. Saknar du ord? Behöver du hjälp med textproduktion? Då har du kommit rätt. Jag frilansar som skribent för olika uppdragsgivare. Alltid med ditt behov, diskretion och professionalitet i fokus. När det kommer till de uppdrag jag tar, är det inte jag som skall höras. Ta gärna del av innehållet här och tveka inte att ta en kontakt.

Reformering av Arbetsförmedlingen och ett kärt minne från 80-talet

Jag drar mig till minnes en episod från gymnasietiden i Helsingborg på 80-talet. Samhällskunskapsläraren Claes slänger ut frågan till klassen: -”när du i ditt kommande vill ha ett jobb; vart vänder du dig då?” En politiskt aktiv klasskamrat räcker upp handen och får svara: -”Till Arbetsförmedlingen [så klart]!”. Lärarens kommentar till henne fick mig och säkert många att tänka till och förhoppningsvis är det fler än jag som minns hans kommentar: -”Jaha, du vill jobba där!?”.
Fortsätt läsa ”Reformering av Arbetsförmedlingen och ett kärt minne från 80-talet”

Ofriheten i den liberala demokratin. Om släktbanden med kommunismen.

”Han visar att liberal demokrati, så som den har utvecklats under senare årtionden, delar ett antal alarmerande kännetecken med kommunism. Båda är utopiska och båda kräver att alla sociala institutioner – familjer, kyrkor, organisationer – måste anpassa sig till liberal-demokratiska regler”. Detta skriver John O’Sullivan i förordet till “The demon in democracy: Totalitarian temptations in free societies” av Ryszard Legutko (Encounter Books, 2016).

Anledningen att aktualisera Legutkos bok är dagens debattartikel i Aftonbladet skriven av Stefan Löfven och Lena Rådström Baastad. Kanske är deras artikel ett försök att återta initiativet genom att rada upp en mängd problem – problem som de flesta sedan länge är väl bekanta med, men författarna ”inte sett komma”.
Fortsätt läsa ”Ofriheten i den liberala demokratin. Om släktbanden med kommunismen.”

Att vara traditionalist kommer inte att räcka

Samtidigt som det hänt i den politiska sfären som väl bäst beskrivs som ett uppvaknande från bland annat naivitet, växer en traditionalistiskt präglad rörelse fram som motsätter sig postmodernismens fallfrukter så som, exempelvis, relativism. Allt fler visar intresse för äldre arkitektur, folklore, värderingar och annat som gått förlorat. Detta måste sägas vara positivt. Men det räcker inte att putsa på ytan. Att vara traditionalist kommer inte att räcka.
Fortsätt läsa ”Att vara traditionalist kommer inte att räcka”

En Fri Hals: Blåser det konservativa vindar i Sverige? Blir det nyval?

Efter förmiddagens text med frågan om det blåser konservativa vindar i Sverige öppnades under dagen de politiska portarna från skyn. Under eftermiddagen deklarerade gruppledaren i riksdagen för det regeringsbärande partiet att ett nyval inte är långt borta. Är det så? I detta spontana avsnitt av En Fri Hals samtalar jag med Klaus Bernpaintner, legendar från Radio Mises och Ludwig von Mises-institutet, om just detta. Hur nära brytpunkten är vi?

Fortsätt läsa ”En Fri Hals: Blåser det konservativa vindar i Sverige? Blir det nyval?”

Blåser det konservativa vindar i Sverige?

Moderatledaren träffade Sverigedemokraternas motsvarighet. Med respektive riksdagsgrupps ledare diskuterade de frågor i vilka de står nära varandra. Flera av frågorna är sådana som i dubbel bemärkelse är brännande. Ömsesidigheten om att fler samtal och samarbete bör följa, rapporterades från bägge håll. ”Det var hög tid”, sade Ulf Kristersson till Sveriges Radio. ”Nu tänker jag göra allt jag kan”, menade han. ”Tycker man lika skall man samarbeta”.
Fortsätt läsa ”Blåser det konservativa vindar i Sverige?”

Tankar för dagen: Sverige, sanningen och syre

Jag flyttade västerut och lever nu, åter, precis vid Öresund. Det känns som att det innebar ett sju-mila-kliv närmare sanningen. Frågan är om det bara är min känsla, eller om det ligger något i det? Mikael Jalving på den partipolitiskt obundna Jyllandsposten skriver att ”Absurdistan ligger lige ovre på den anden side af Øresund og Kattegat.”
Fortsätt läsa ”Tankar för dagen: Sverige, sanningen och syre”