Språkrevisor

språkrevision-bildannons_20191213

Språket och orden är – jämte bland annat bilder – något vi alla använder för att förmedla, berätta och informera. Men vad händer då språket inte håller ihop; när det spretar? Hur uppfattas en organisation som i stället för att attrahera kunder och samarbetspartner repellerar dem, det vill säga stöter bort dem. Inte sällan sker det omedvetet. Det är subtilt – svårt att sätta fingret på.

Varje organisation ägnar varje år timmar åt revision av verksamhetens innehåll och finanser. Men hur ofta ser man över det språk som används internt och externt? Okunskap, ointresse, slarv – anledningarna kan vara många och olika. Samtidigt borde det vara en självklarhet att ägna tid och energi åt detta. För hur det än är så önskar man förmedla den egna berättelsen. Just för att skapa intresse, rekrytera, sälja, växa och utvecklas.

Att anlita en ”språkrevisor” kan vara en långsiktig framgångsfaktor. Yrket existerar, formellt sett, inte men en språkrevisor borde vara den oberoende och externa kraft som ser över det språk som organisationen använder för att berätta sin historia och vision. Språkrevisorn tittar bland annat på att verksamheten hänger ihop språkligt; att kunder och andra uppfattar berättelsen rätt; att det är koherent.

Jag är en ”språkrevisor” som inte arbetar med revisionism, men väl språkets och ordens kraft.