Etikett: demokrati

En Fri Hals: Hur mycket frihet är du beredd att ge upp för ”demokratin”?

Nytt avsnitt i såväl Youtubekanalen som på podcasten på Soundcloud:
Den kanske omöjliga men mycket kontroversiella frågan ställs i detta avsnitt: ”Demokrati vs frihet – Går det att ställa begreppen mot varandra?” Med utgångspunkt i en text med samma rubrik från december 2019, ges här ingången till vad som idag måste betecknas som förbjudna tankar: Hur mycket av din personliga frihet är du beredd att ge upp för ”demokratin”? Hela texten finns även här på www.skriftstallare.com

På Youtube (Avsnitt 7):

Fortsätt läsa ”En Fri Hals: Hur mycket frihet är du beredd att ge upp för ”demokratin”?”

Demokrati vs frihet – går det att ställa begreppen mot varandra?

Demokratin är det mest heliga; det som omhuldas och till varje pris måste försvaras. Som om demokratin i sig själv vore meningen med livet. Allt gott verkar (bara kunna) ske i demokratins namn och springa ur den. Vad vi i ökande omfattning har fått lära oss på sista tiden är dock att för att skydda demokratin måste vi vara beredda på att göra avkall på den personliga friheten. Vilka inskränkningar som skall göras avgörs av staten, det vill säga formellt genom riksdagen – ”folkets främsta företrädare”[1].
Fortsätt läsa ”Demokrati vs frihet – går det att ställa begreppen mot varandra?”

Ofriheten i den liberala demokratin. Om släktbanden med kommunismen.

”Han visar att liberal demokrati, så som den har utvecklats under senare årtionden, delar ett antal alarmerande kännetecken med kommunism. Båda är utopiska och båda kräver att alla sociala institutioner – familjer, kyrkor, organisationer – måste anpassa sig till liberal-demokratiska regler”. Detta skriver John O’Sullivan i förordet till “The demon in democracy: Totalitarian temptations in free societies” av Ryszard Legutko (Encounter Books, 2016).

Anledningen att aktualisera Legutkos bok är dagens debattartikel i Aftonbladet skriven av Stefan Löfven och Lena Rådström Baastad. Kanske är deras artikel ett försök att återta initiativet genom att rada upp en mängd problem – problem som de flesta sedan länge är väl bekanta med, men författarna ”inte sett komma”.
Fortsätt läsa ”Ofriheten i den liberala demokratin. Om släktbanden med kommunismen.”