Etikett: #etik

En Fri Hals – nytt avsnitt: Coronavirus/COVID-19 – Etiska perspektiv på statens information

I avsnittet tas tas framför allt ett etiskt grepp om hur staten och statliga myndigheter informerat om det nya Coronaviruset. Har man varit ovetande eller medvetet valt att undanhålla fakta? Vilka moralfilosofiska frågor kan resas från det? Jag presenterar även några av de fakta som finns tillgängliga men som inte kommunicerats från svenska myndigheter.