Etikett: Formas

Fler myndigheter som bedriver ideologisk aktivism?

Brottsförebyggande rådet (Brå) hamnade för litet sedan i uppmärksamhetsstorm då en forskningsrapport från Linköpings universitet publicerades. Rapporten pekade på ett antal brister i myndigheten, bland annat att resultat och statistik censureras och tvättas ideologiskt. Snabbt kom den efterföljande debatten att handla om annat än rapportens innehåll och de sedvanliga ad hominem-argumenten haglade: man riktade in sig på och misskrediterade människor i stället för att diskutera sakfrågor.

Brå är bara en myndighet i Sverige. Det finns fyrahundrafemtiofyra (454) till. Fortsätt läsa ”Fler myndigheter som bedriver ideologisk aktivism?”