Etikett: likvärdighet

Statistik kommer göra svensk skola mer likvärdig

Skolverket presenterade idag sitt förslag till nya kurs- och ämnesplaner för den svenska skolan. Det är alltså, vilket de själva poängterar, förslag som sedan regeringen skall fatta beslut om när de skall börja gälla. På sin hemsida skriver Skolverket att:

”syftet med ändringarna är att kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen ska förbättras och att betygen ska bli mer rättvisande för eleverna. Precis som tidigare ska syftet och det centrala innehållet styra undervisningen och kunskapskraven vara ett stöd när läraren sätter betyg.”
Fortsätt läsa ”Statistik kommer göra svensk skola mer likvärdig”