Etikett: ofrihet

Ofriheten i den liberala demokratin. Om släktbanden med kommunismen.

”Han visar att liberal demokrati, så som den har utvecklats under senare årtionden, delar ett antal alarmerande kännetecken med kommunism. Båda är utopiska och båda kräver att alla sociala institutioner – familjer, kyrkor, organisationer – måste anpassa sig till liberal-demokratiska regler”. Detta skriver John O’Sullivan i förordet till “The demon in democracy: Totalitarian temptations in free societies” av Ryszard Legutko (Encounter Books, 2016).

Anledningen att aktualisera Legutkos bok är dagens debattartikel i Aftonbladet skriven av Stefan Löfven och Lena Rådström Baastad. Kanske är deras artikel ett försök att återta initiativet genom att rada upp en mängd problem – problem som de flesta sedan länge är väl bekanta med, men författarna ”inte sett komma”.
Fortsätt läsa ”Ofriheten i den liberala demokratin. Om släktbanden med kommunismen.”